Nezaradené

Správa za rok 2019

Členovia Jaskyniarskej skupiny Arachnos Slovenský kras, podobne ako v predchádzajúcom roku, svoju prieskumnú činnosť vykonávali najmä v Jaskyni v ponore Jašteričieho jazera (JVPJJ) a v Gombaseckej jaskyni.

Hlavným cieľom v JVPJJ v roku 2019 bolo trvalé zniženie hladiny vody v prekonanom sifóne Puding, čím sa zabezpečila jeho trvalá priechodnosť aj pri zvýšenom stave vody a tým sme aj zvýšili bezpečnosť na ďalšom pracovisku. Ďalšiu pozornosť sme venovali hlavne dôkladnej príprave na prekonanie nasledujúceho polosifónu, pretože situáciu komplikuje ťažko prístupný a stiesnený terén. Tiež sme sa zamerali na rozšírenie alternatívnych možných pokračovaní jaskyne a prestrojili Veľkú priepasť.

Prieskumné práce v sonde Snehulienka. Gombasecká jaskyňa. 10/2019

V Gombaseckej jaskyni sme uskutočnili niekoľko mapovacích akcií, pár menších podporných akcií a jednu väčšiu akciu spojenú s bivakom v jaskyni, počas ktorej vytvorili 2 sondy, pomenované Róbert a Snehulienka, na južnom Jakubovom konci. V jednotlivých sondách plánujeme pracovať aj v nasledujúcom roku. Zároveň dlhodobejší pobyt s bivakom umožnil vykonať práce vo väčšom rozsahu, čo tiež možno hodnotiť pozitívne.

Počas roka sme vykonali aj sondovaciu akciu na pracovisku H3. Vo vykopanej sutine sme našli oceľovú podkovičku, asi z opätku topánok. Sondovacia akcia zatiaľ nezaznamenala výraznejší prienik a bude vyžadovať viacej úsilia.

8. februára prebehla výročná členská schôdza, počas ktorej bola jednohlasne prijatá Veronika Šichulová za členku našej jaskyniarskej skupiny.

Veľkonočná Nová Brzotínska

Pred vstupom do jaskyne, s bojovým pokrikom: “Kač! Kač!”

Voda má vraj počas Veľkej noci zázračné účinky. Veď predsa nie zo srandy tvrdíme naším polovičkám, keď ich na Veľkú noc oblievame, že to robíme pre ich zdravie. V duchu tradicií sme sa preto na Veľkonočný pondelok rozhodli pre prieskum Novej Brzotínskej jaskyne na úpätí Plešiveckej planiny, ktorá je známa sústavou niekoľko na seba naväzujúcich jazier. Suchou nohou je ich možné prekonať len za pomocou člna, my sme sa však rozhodli pre mokrú cestu s neoprenom na sebe a pneumatikou (dušou) okolo pásu.

Prechádzať touto jaskyňou je skutočný zážitok. Vo veľkej časti je voda siaha tak maximálne po pás, ale v určitých častiach sa nám už špičky odlepujú od dna a my sa citíme ako kačky na jazere. V mieste, kde kedysi býval I.sifón je jasne badať odstrelený strop a popadané bloky vo vode. Hoci nie je dlhý, s veľkým obdivom sledujeme dielo Vilama Rozložníka, ktorý dokázal tento sifón prekonať ešte v 50-tych rokoch s vlastnoručne upraveným dýchacím prístrojom.

Za nedlho sme v koncovej časti, kde sa priestory pomaly zužujú. Keďže nám už je riadna zima, tak to otáčame a rýchlo mastíme von.

Mapa Novej Brzotínskej jaskyne, V. Rozložník, 1958

Ohliadnutie sa za objavom v Gombaseckej jaskyni

Predslov

K napísaniu tohto príspevku som sa uchýlil tesne po objave v Gombaseku, niekedy začiatkom júla roku 2016. Vtedy som bol donútený ho stiahnuť a v záujme zachovania dobrých vzťahov som tak učinil. Vtedy som ešte naivne veril, že by sa niečo mohlo zmeniť, žiaľ stal sa pravý opak. Aj keď od objavu prešlo už vyše roka, svoj článok uverejním v pôvodnom znení.

Continue reading