Pracovné lokality

Pracovné lokality

Jaskyniarčenie nie je len o výletoch, lezení a exkurziách, ale občas je to tvrdá drina. No, ale kto chce objavovať, musí aj makať. Naše pracovné lokality sa sústreďujú predovšetkým na sever Silickej planiny. Každá lokalita je niečím špecifická:

  • Nový Malinčiak – zatiaľ len pracovný názov pre pracovisko neďaleko priepastí Veľký a Malý malinčiak
  • Gombasecká jaskyňa – Známa sprístupnená jaskyňa, v ktorej sa nám podarilo objaviť rozsiahle nové priestory v roku 2016
  • Veľká skala – jedná sa o vyvieračku pod Veľkou skalou
  • Jaskyňa v ponore jašteričieho jazera – Náročná jaskyňa, v ktorej sa nám po 20tich rokoch podarilo prekonať záverečný sifón.