Ďalšia činnosť

Jaskyniarstvo v mnohých situáciach vyžaduje zvládnutie lezeckých problémov, preto si naši členovia zakladajú na dokonalom zvládnutí jednolanovej techniky, či ďalšej lezeckej metodiky zahrnujúc kladkostroje, lanovky a iné využiteľné tiež pri výškových prácach, arboristike či dobrovoľnej jaskynnej záchrannej činnosti.

Arboristika

V obytnej zástavbe sa častokrát stáva, že strom dorastie do stavu kedy začne ohrozovať majetok prípadne i životy ľudí. Môže dorásť do stavu, keď vplyvom poveternostných podmienok by hrozila kolízia napr. s elektrickým vedením. Dokážeme vám s týmto problémom pomôcť – pomocou lezeckej techniky je možné na strom vyliezť a postupným spílením strom odstrániť, alebo odstrániť len problémové konáre s ohľadom na vitalitu daného stromu. Zároveň je to často i ekonomickejšie riešenie oproti mobilným plošinám.

 


Jaskynná záchrana

Cvičenie s HZS JZS

Úrazy v jaskyniach sa chvalabohu nestávajú často. Ak sa však niečo stane, pri niekoľko desiatok hodín trvajúcej záchrannej akcii sa môže hodiť každá pomocná ruka. Záchranu človeka z jaskynných priestorov často komplikujú úzke priestory, vertikálne prevýšenia aj stovky metrov či teplota prostredia spôsobujúca hypotermiu. Navyše, ak sa niekomu niečo stane, je viac než isté že to bude náš kamarát, kolega jaskyniar. Aj to boli dôvody, ktoré nás viedli k nácviku jaskynnej záchrannej techniky.

Metodika záchrany vyžaduje neustále opakovanie a sebazdokonalovanie. Okrem cvičení, ktoré si organizujeme sami u nás v Slovenskom krase, naši členovia sa účastnia aj na cvičeniach, ktoré zastrešuje profesionálna Jaskynná záchranna skupina Horskej služby (HZS JZS).Na týchto cvičeniach spolupracujú tiež ďalší dobrovoľní zmluvní záchranári z radov SSS z celého Slovenska.

Ukážka záchrany na strážnej veži v Rožňave. foto: P. Simon.

Ukážku jaskynnej záchrany sme už predvádzali aj verejne a to v roku 2015 na Rožňavskom jarmoku, kde sme priamo v dave ľudí previedli transport zraneného pomocou lanovky na 35 m vysokú strážnu vežu – dominantu Rožňavského námestia. Podobným akciám sme otvorený aj do budúcnosti. Viac foto z akcie nájdete tu.