Gombasecká jaskyňa
Silická planina
Blatobranie v JvPJJ

Naša činnosť

Pracovné lokality

Naša činnosť sa sústreďuje v NP Slovenský kras, predovšetkým na Silickej a Plešiveckej planine

Viac..

Galéria

Fotky, obrázky, mapy...

Viac...

ďalšia činnosť

Jaskynná záchrana, výškové práce, arboristika...

Viac..