Month: február 2020

Správa za rok 2019

Členovia Jaskyniarskej skupiny Arachnos Slovenský kras, podobne ako v predchádzajúcom roku, svoju prieskumnú činnosť vykonávali najmä v Jaskyni v ponore Jašteričieho jazera (JVPJJ) a v Gombaseckej jaskyni.

Hlavným cieľom v JVPJJ v roku 2019 bolo trvalé zniženie hladiny vody v prekonanom sifóne Puding, čím sa zabezpečila jeho trvalá priechodnosť aj pri zvýšenom stave vody a tým sme aj zvýšili bezpečnosť na ďalšom pracovisku. Ďalšiu pozornosť sme venovali hlavne dôkladnej príprave na prekonanie nasledujúceho polosifónu, pretože situáciu komplikuje ťažko prístupný a stiesnený terén. Tiež sme sa zamerali na rozšírenie alternatívnych možných pokračovaní jaskyne a prestrojili Veľkú priepasť.

Prieskumné práce v sonde Snehulienka. Gombasecká jaskyňa. 10/2019

V Gombaseckej jaskyni sme uskutočnili niekoľko mapovacích akcií, pár menších podporných akcií a jednu väčšiu akciu spojenú s bivakom v jaskyni, počas ktorej vytvorili 2 sondy, pomenované Róbert a Snehulienka, na južnom Jakubovom konci. V jednotlivých sondách plánujeme pracovať aj v nasledujúcom roku. Zároveň dlhodobejší pobyt s bivakom umožnil vykonať práce vo väčšom rozsahu, čo tiež možno hodnotiť pozitívne.

Počas roka sme vykonali aj sondovaciu akciu na pracovisku H3. Vo vykopanej sutine sme našli oceľovú podkovičku, asi z opätku topánok. Sondovacia akcia zatiaľ nezaznamenala výraznejší prienik a bude vyžadovať viacej úsilia.

8. februára prebehla výročná členská schôdza, počas ktorej bola jednohlasne prijatá Veronika Šichulová za členku našej jaskyniarskej skupiny.