Month: november 2017

Ohliadnutie sa za objavom v Gombaseckej jaskyni

Predslov

K napísaniu tohto príspevku som sa uchýlil tesne po objave v Gombaseku, niekedy začiatkom júla roku 2016. Vtedy som bol donútený ho stiahnuť a v záujme zachovania dobrých vzťahov som tak učinil. Vtedy som ešte naivne veril, že by sa niečo mohlo zmeniť, žiaľ stal sa pravý opak. Aj keď od objavu prešlo už vyše roka, svoj článok uverejním v pôvodnom znení.

Continue reading